Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest PROJEKTGRAF Bogusław Brzostowski, ul. Herdera 11/18, 10-691 Olsztyn.
Kontakt z Administratorem: poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie: (89) 541 44 66.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji umów na wykonanie usług programistycznych, graficznych oraz reklamowych;
 • wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, korekty) w celu realizacji umów i zleceń w firmie PROJEKTGRAF;
 • marketingowym produktów oraz usług administratora, w tym w celach analitycznych;

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług firmy PROJEKGRAF, w tym w celu realizacji zleconych przez Państwa usług programistycznych, graficznych oraz reklamowych.

Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji umowy lub zlecenia.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych:
Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • poprawiania swoich danych osobowych
 • otrzymania ich kopii
 • sprostowania swoich danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.